Monika Śliwińska

Pisarka, redaktorka i dziennikarka. Autorka książek „Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich”, „Wyspiański. Dopóki starczy życia” oraz „Panny z Wesela. Siostry Mikołajczykówny i ich świat”. Ta ostatnia książka znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike w 2021 roku.

Pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Redaguje stronę o życiu i twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Współpracuje z nowymi mediami. Laureatka Nagrody Klio przyznawanej przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.

Autorka zdjęcia: Natalia Wierzbicka