Patronat Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska jest główną biblioteką regionu zachodniopomorskiego. Świdwiński Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z KP w ramach wymiany informacji i doświadczeń.
Z radością przyjęliśmy informację, że tak znakomita instytucja objęła nasze wydarzenie patronatem.