Stasia Budzisz

Stasia Budzisz

Jurorka konkursu na reportaż prasowy opublikowany w druku lub w internecie.

Autorka zdjęcia: Magda Jończyk