Zbigniew Czajkowski

Związany ze Świdwinem od wczesnego dzieciństwa – emerytowany strażak, publicysta i edukator, autor licznych artykułów prasowych i dwóch książek o historii miasta i jego mieszkańcach – „O moim Świdwinie” i „Jeszcze raz o moim Świdwinie”.

W swoich tekstach opowiada zarówno o czasach przedwojennych i niemieckim dziedzictwie tych ziem, jak i o powojennych losach Świdwina i najbliższych okolic.

Aktywnie działa na rzecz dialogu międzykulturowego i pielęgnowania pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Jest jednym z inicjatorów powstania Lapidarium na cmentarzu ewangelickim oraz inicjatorem przywrócenia społeczeństwu cmentarza żydowskiego, nad którym wraz z grupą przyjaciół sprawuje opiekę.

Zdjęcie: Materiały ŚOK