Spływ kajakowy z Maciejem Robertem [REGULAMIN I ZAPISY]

Serdecznie zapraszamy do zapisów na spływ kajakowy. Po raz pierwszy w ramach Literackiego Świdwina organizujemy takie wydarzenie. I jak na festiwal literacki przystało, oprócz oczywistego wątku turystyczno-krajoznawczego, będzie też kulturalnie i literacko.

Podczas spływu będzie z nami Maciek Robert, który festiwalowej publiczności w Świdwinie jest już znany. To juror naszego konkursu poetyckiego (w tym roku po raz drugi) i prowadzący spotkania. Poza festiwalem to pisarz, poeta, redaktor i krytyk literacki. Od czerwca tego roku szefuje Domowi Literatury w Łodzi.

Na początku lipca nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się eseistyczna książka Macieja Roberta – „Rzeki, których nie ma”. Tak o książce pisze wydawca:Rzeka, której nie ma, może (nie) istnieć na wiele sposobów. Może to być rzeka, która wysycha okresowo albo wyschła ostatecznie. Może to być rzeka pojawiająca się jedynie w historycznych opisach. Zamieniona w ściek, wciśnięta w kanał, zasypana piachem, zabetonowana lub zanieczyszczona tak bardzo, że trudno rozpoznać w niej rzekę. Może to być rzeka wymyślona. Rzeka zapomniana, której ślady znajdujemy w nazwach ulic czy niespodziewanych nierównościach terenu. Rzeki znikają od zawsze, ale jeszcze nigdy nie znikały tak szybko jak dziś. Zostawiają po sobie dotkliwy brak, pustkę, melancholię i widmo nieuniknionej katastrofy.
Maciej Robert poszukuje zagubionych rzek w swoim mieście, ale jego pasja nie ogranicza się do Łodzi. W każdym zakątku Polski, w którym się znajdzie, brodzi w rzekach tak małych, że nie mają nawet imienia, w potokach, strumieniach, strugach i rowach wypełnionych błotem. Snuje się także nad brzegami Wisły, Renu, Cisy czy Dunaju, tropi rzeki opisywane przez innych.

Niektóre z rzecznych bohaterek tej książki niosą w sobie pamięć tragedii, których były świadkami. Inne szemrzą cicho swoje historie i przepowiadają przyszłość.

ZAPISY

Osoby chętne uczestniczyć w spływie prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowo, pod adres: promocja@zamek.swidwin.pl

W tytule prosimy o wpisanie: Spływ kajakowy – zgłoszenie
W treści maila prosimy o podanie następujących danych:
— imię i nazwisko
— numer kontaktowy (telefon komórkowy)
— informację, jeśli uczestnik lub uczestniczka jest niepełnoletni/a
— informację, czy zgłaszająca się osoba chce płynąć w kajaku sama („jedynka”) czy z drugą osobą („dwójka”)

Idealnie, jeśli do „dwójek” zgłoszą się konkretne pary, czyli osoby chcące płynąć razem w jednym kajaku.

W jednej wiadomości można zgłosić dowolną liczbę osób, podając wszystkie wymienione powyżej dane dla każdej zgłaszanej osoby. Każda osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 złotych.

Zgłoszenie jest tożsame z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu zamieszczonego poniżej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem mailowym.


REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO PO REDZE Z MACIEJEM ROBERTEM
wydarzenia towarzyszącego festiwalowi Literacki Świdwin
24 czerwca 2023 roku

I Organizator
Świdwiński Ośrodek Kultury ZAMEK
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin

II Cele i zadania spływu

 1. Popularyzacja turystyki kajakowej.
 2. Poznanie walorów przyrodniczych najbliższych okolic Świdwina.
 3. Rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą poprzez spotkanie z autorem w oryginalnych okolicznościach.

III Termin
24 czerwca 2023 r. (sobota)

IV Plan wydarzenia
8:20 – zbiórka i weryfikacja uczestników na parkingu przy zamku
8:30 – wyjazd busem
9:00-12:00 – spływ Regą (przewidywany czas spływu: 2,5-3 godziny)
12:00 – opowieść Macieja Roberta o „rzekach, których nie ma”, w nawiązaniu do jego książki, której premiera zaplanowana jest na lipiec br.
13:00 – szacowany powrót pod zamek
Po spływie zaplanowane jest dla uczestniczek i uczestników ognisko na podzamczu

V Uczestniczki i uczestnicy

 1. Uczestnikiem spływu mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spływie, wysyłając zgłoszenie, a następnie uiściły opłatę za udział w spływie.
 2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie za zgodą rodziców.
 3. Dzieci w wieku poniżej 16 lat płyną w kajaku z osobą dorosłą.

VI Koszty
Każda osoba uczestnicząca w spływie zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł. Kwota obejmuje wypożyczenie i dowóz kajaka oraz ubezpieczenie. Informacje o numerze konta do przelewu zostanie przesłana po skompletowaniu grupy.

VII Bezpieczeństwo, obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń komandora spływu związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem uczestników.
 2. Wszyscy uczestnicy spływu podczas trwania spływu zobowiązani są do noszenia prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej (zapiętej!)
 3. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania w miarę własnych możliwości pomocy wymagającym tego innym uczestnikom spływu.
 4. W trakcie spływu obowiązuje kolejność płynięcia wskazana przez organizatorów.
 5. Podczas pokonywania trasy kajakiem, a także na postojach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Naruszenie tego zakazu może skutkować usunięciem uczestnika ze spływu.
 6. Decyzje komandora na spływie są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 7. Uwaga! Każda załoga na mecie zdaje czysty kajak oraz pobrany sprzęt (wiosła, kamizelki, siedziska). Każdy uczestnik pomaga w załadunku i rozładunku kajaka.

VIII Postanowienia końcowe

Udział w spływie jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń i zakazów organizatorów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.