Natalia Przybyłowicz

Natalia Przybyłowicz – osoba wielu talentów i ekspertka w kilku dziedzinach! Ze Świdwińskim Ośrodkiem Kultury współpracuje jako instruktorka  sekcji garncarskiej. Poza tym jest również dyplomowaną instruktorką hipo- i kynoterapii oraz ekspertką przyrodniczą. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych.
Współpracowała z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, kilkoma ośrodkami hipoterapii, Fundacją Ekologiczną „Laudato Si”.

Aktualnie uczy biologii i chemii w szkołach podstawowych w Mielenku Drawskim i Nętnie. Prowadzi ośrodek hipoterapii i własną pracownię ceramiczną „Gliniany konik” oraz wykonuje ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programu rolnośrodowiskowego.

Podczas festiwalu poprowadzi warsztaty robienia zielniku ceramicznego, połączone ze spacerem przyrodniczym.