Jarosław Mikołajewski

Naprawdę wierzymy w moc sprawczą poezji. Tej wierze towarzyszy poczucie, że sprawczości sprzyjają czasowniki – ot, działanie po prostu. Tak jest, gdy poeta zabiera się reportaż i gdy w poezji koncentruje się na dzianiu.

Dlatego nie mogło cieszyć nas bardziej, gdy Jarosław Mikołajewski, dosłownie kilka dni temu, zgodził się przyjechać, by wziąć udział w rozmowie o poezji w reportażu i reportażu w poezji.

Jarosław Mikołajewski jest (bo tak czuje) głównie poetą, lecz również eseistą, reportażystą, tłumaczem, a od niedawna pisuje też dramaty. Jak dotąd jest autorem kilkunastu książek poetyckich.

Jako reportażystę i eseistę interesuje go głównie problematyka śródziemnomorska, czego owocem są m.in. wydane w Wydawnictwie Dowody: „Wielki przypływ” (Nagroda im. Beaty Pawlak za reportaż roku), poświęcona Lampedusie uchodźcom, i „Terremoto” – o solidarności europejskiej na tle trzęsień ziemi we Włoszech (nominacja do Nike).

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują osobiste reportaże biograficzne: „Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego” (autor był w reporterem w głębokiej przyjaźni) i „Cień w cień – za cieniem Zuzanny Ginczanki” – osobisty zapis wieloletniego zainteresowania poetką (Nominacja do Nagrody im. Teresy Torańskiej).

W książkach dla dzieci autor porusza tematy uważane za trudne, jak śmierć („Kiedy kiedyś…), tolerancja („O trzech pierścieniach”), miłość (Kreska i Kropek”). Wyjątkową pozycję zajmuje tu „Wędrówka Nabu”, książka o uchodźcach, której bohaterką jest dziewczynka „stamtąd”, szukająca „tutaj” bezpiecznego domu.

Ważnym obszarem pracy Mikołajewskiego są przekłady, zwłaszcza poezji. Przetłumaczył m.in. wiersze Eugenia Montalego, Primo Leviego, Cesarego Pavese, Giuseppe Ungarettiego, Salvatore Quasimodo, Aldy Merini, Pier Paolo Pasoliniego, Valeria Magrellego, Sandro Penny i antologie włoskiej liryki – XX wieku i poezji współczesnej. Jest kuratorem serii poezji włoskiej w Wydawnictwie i Księgarni Austeria. W listopadzie 2022 Wydawnictwo Literackie opublikowało jego przekład „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri.

W marcu 2024 roku ukazał się w Wydawnictwie Literackim zbiór wierszy „kocham cię”.

Zapraszamy na spotkanie z wielkim humanistą! Już w piątek, 14 czerwca o godz. 18.30.

Rozmowa poprzedzi wręczenie nagród laureatkom i laureatom 55. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. Poprowadzi ją Hanna Łozowska.

Fot. Jacek Poremba