Spływ kajakowy z Maciejem Robertem

Serdecznie zapraszamy do zapisów na spływ kajakowy. A jak na festiwal literacki przystało, oprócz oczywistego wątku turystyczno-krajoznawczego, będzie też kulturalnie i literacko.

Podczas spływu będzie z nami Maciek Robert, który festiwalowej publiczności w Świdwinie jest już znany. To juror naszego konkursu poetyckiego i prowadzący spotkania. Poza festiwalem to pisarz, poeta, redaktor i krytyk literacki.

Nakładem wydawnictwa Czarne ukazała się eseistyczna książka Macieja Roberta – „Rzeki, których nie ma”. Tak o książce pisze wydawca:


Rzeka, której nie ma, może (nie) istnieć na wiele sposobów. Może to być rzeka, która wysycha okresowo albo wyschła ostatecznie. Może to być rzeka pojawiająca się jedynie w historycznych opisach. Zamieniona w ściek, wciśnięta w kanał, zasypana piachem, zabetonowana lub zanieczyszczona tak bardzo, że trudno rozpoznać w niej rzekę. Może to być rzeka wymyślona. Rzeka zapomniana, której ślady znajdujemy w nazwach ulic czy niespodziewanych nierównościach terenu. Rzeki znikają od zawsze, ale jeszcze nigdy nie znikały tak szybko jak dziś. Zostawiają po sobie dotkliwy brak, pustkę, melancholię i widmo nieuniknionej katastrofy.
Maciej Robert poszukuje zagubionych rzek w swoim mieście, ale jego pasja nie ogranicza się do Łodzi. W każdym zakątku Polski, w którym się znajdzie, brodzi w rzekach tak małych, że nie mają nawet imienia, w potokach, strumieniach, strugach i rowach wypełnionych błotem. Snuje się także nad brzegami Wisły, Renu, Cisy czy Dunaju, tropi rzeki opisywane przez innych.

Niektóre z rzecznych bohaterek tej książki niosą w sobie pamięć tragedii, których były świadkami. Inne szemrzą cicho swoje historie i przepowiadają przyszłość.


ZAPISY

Termin: 15.06.2024 r., godz. 9:30 / parking pod zamkiem.

Udział w spływie jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby chętne uczestniczyć w spływie prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowo, pod adres: merytoryczny@zamek.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Spływ kajakowy.

Do wiadomości należy dołączyć skan lub zdjęcie karty zgłoszenia, która jest niezbędna do udziału w warsztatach.

Do dyspozycji będą wyłącznie kajaki “dwójki”.

Idealnie, jeśli do „dwójek” zgłoszą się konkretne pary, czyli osoby chcące płynąć razem w jednym kajaku.

Obowiązuje ograniczona ilość miejsc.

Zgłoszenie jest tożsame z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu zamieszczonego poniżej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem mailowym.


REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO PO REDZE Z MACIEJEM ROBERTEM
wydarzenia towarzyszącego festiwalowi Literacki Świdwin
15 czerwca 2024 roku

I Organizator
Świdwiński Ośrodek Kultury ZAMEK
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin

II Cele i zadania spływu

 1. Popularyzacja turystyki kajakowej.
 2. Poznanie walorów przyrodniczych najbliższych okolic Świdwina.
 3. Rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą poprzez spotkanie z autorem w oryginalnych okolicznościach.

III Termin
15 czerwca 2024 r. (sobota)

IV Plan wydarzenia
9:30 – wyjazd autokarem do Gąbina
11:00 – spływ Regą z Gąbina do Trzebiatowa (przewidywany czas spływu: 2,5-3 godziny)
12:30 – opowieść Macieja Roberta o „rzekach, których nie ma”, w nawiązaniu do jego książki, której premiera zaplanowana jest na lipiec br.
14:00 – szacowany powrót z Trzebiatowa do Świdwina pod zamek

V Uczestniczki i uczestnicy

 1. Uczestnikiem spływu mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w spływie, wysyłając zgłoszenie.
 2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie za zgodą rodziców.
 3. Dzieci w wieku od 8 do 16 lat płyną w kajaku z osobą dorosłą, rodziców młodszych uczestników – prosimy o kontakt mailowy.

VI Bezpieczeństwo, obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy spływu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń komandora spływu związanych z kwestiami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem uczestników.
 2. Wszyscy uczestnicy spływu podczas trwania spływu zobowiązani są do noszenia prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej (zapiętej!)
 3. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania w miarę własnych możliwości pomocy wymagającym tego innym uczestnikom spływu.
 4. W trakcie spływu obowiązuje kolejność płynięcia wskazana przez organizatorów.
 5. Podczas pokonywania trasy kajakiem, a także na postojach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Naruszenie tego zakazu może skutkować usunięciem uczestnika ze spływu.
 6. Decyzje komandora na spływie są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 7. Uwaga! Każda załoga na mecie zdaje czysty kajak oraz pobrany sprzęt (wiosła, kamizelki, siedziska). Każdy uczestnik pomaga w załadunku i rozładunku kajaka.

VII Postanowienia końcowe

Udział w spływie jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń i zakazów organizatorów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.