Konkurs 2024

Opis konkursu

Zachęcamy do udziału w towarzyszącemu festiwalowi konkursie.

Również w tym roku odbędzie się konkurs poetycki oraz konkurs na tekst reporterski. Reportaże mogą nadsyłać osoby, których tekst został opublikowany w 2022 roku na łamach prasy drukowanej lub w internetowych serwisach prasowych.

Za podstawowe cele konkursu uznajemy rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą, promocję reportażu prasowego i internetowego oraz współczesnej poezji, stworzenie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze oraz kultywowanie tradycji twórczości Patronów wydarzenia.

Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie, Urząd Miasta Świdwina, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Partneruje nam Agencja autorska „Opowieści”.

Nagrody

Strukturę nagród przyznanych w każdej z kategorii ustali Jury właściwe dla tej kategorii.

Organizatorzy przewidują, że pula nagród w każdej kategorii wyniesie 7000,00 zł.

Nagrody zostaną przyznane w Świdwińskim Ośrodku Kultury podczas uroczystej Gali Laureatek i Laureatów.