Konkurs

Opis konkursu

Zachęcamy do udziału w towarzyszącemu festiwalowi konkursie.

Tradycyjnie odbędzie się konkurs poetycki, a w zmodyfikowanej formie – również konkurs na tekst reporterski. W tym roku zmiana dotyczy części reporterskiej. Teksty w tej części konkursu mogą nadsyłać osoby, których reportaż został opublikowany w 2021 roku na łamach prasy drukowanej lub w internetowych serwisach prasowych.


Za podstawowe cele konkursu uznajemy rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą, promocję reportażu prasowego i internetowego, stworzenie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze oraz kultywowanie tradycji twórczości Jana Śpiewaka.

Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie, Urząd Miasta Świdwina, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Partneruje nam Agencja autorska „Opowieści”.

Nagrody

Do finału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie pięć zestawów wierszy oraz pięć reportaży. Z finałowej piątki zostaną wyłonione w poszczególnych kategoriach zwycięski zestaw wierszy oraz zwycięski reportaż.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody w każdej kategorii:
nagroda główna – 2 000 zł
nagroda dla każdego z pozostałych finalistów – 500 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do finału innej liczby zestawów wierszy lub/i reportaży oraz przyznania nagród ex aequo, a także innej liczby wyróżnień mieszczących się w puli finansowej konkursu.